Previous slide
Next slide

Round Ward บริการผู้ป่วยใน Ward

สำหรับให้บริการผู้ป่วยในวอร์ด เสิร์ฟน้ำ อาหาร ยา เครื่องวัดสัญญาณชีพ ฯลฯ โดยถาด และตัวล็อคแขน เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนำมาวางให้บนแขนหุ่นยนต์

คุณประโยชน์

 1. หุ่นยนต์ดินสอสามารถปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการในแต่ละช่วง ของโรงพยาบาล
 2. Application จะมีการพัฒนามาก และหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะที่เป็น AI ด้านการแพทย์ ซึ่งเลือกใช้ได้จาก ดินสอ App Store
 3. ความสามารถพื้นฐานก็มีการพัฒนามาก และ หลากหลายขึ้นเช่นกัน การจดจำใบหน้าคน การดมกลิ่นเพื่อคัดกรองโรค ฯลฯ
 4. ดินสอ Platform สามารถต่อเชื่อมกับ ระบบภายนอก อาทิ ระบบเวชระเบียน อุปกรณ์วัด Vital Sign ต่างๆ ระบบ Software on the cloud ต่างๆ ทำให้ทำงาน มีประสิทธิภาพขึ้นได้เรื่อยๆ
 5. ทีมวิจัย และพัฒนาเป็นทีมคนไทย ทำให้สามารถ Customize และทำงาน System Integration ได้อย่างคล่องตัว

ดินสอมีหน้าแสดงอารมณ์ ได้หลากหลาย 15 หน้า

ระบบเซ็นเซอร์

 • หุ่นยนต์เมื่อเห็นคนในระยะ 3 เมตร จะทักทายโดยใช้เสียงที่มีการบันทึก ไว้ล่วงหน้าในหุ่นยนต์ ซึ่งรองรับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 • เมื่อมีคนเข้ามาใกล้ระยะ 1 เมตร หุ่นยนต์จะแสดงเมนูบริการ ให้เลือกได้บนหน้าจอ
 • หุ่นยนต์คอยอยู่ประจำการในพื้นที่ของตัวเอง โดยยืนตำแหน่ง ฐานชาร์จไฟฟ้าของหุ่นยนต์ และสามารถเดินไปยังจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าได้อัตโนมัติตามแผนที่ Virtual Map ที่สอนไว้ ในพื้นที่ 200 ตร.ม. โดยเห็นระยะเพื่อการเคลื่อนที่ ได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร และ Scan ระนาบที่ระดับความสูงจากพื้น 20 เซนติเมตร (วัตถุที่ Laser Scan สามารถตรวจจับได้ ต้องไม่สะท้อนแสงหรือภาพ อาทิ กระจก แผ่นอลูมิเนียม ผิวโครเมียม)

การเคลื่อนที่ของดินสอ

 • หุ่นยนต์สามารถเดินบนพื้นที่สม่ำเสมอ พื้นราบ ไม่ขรุขระ และไม่ลาดเอียง พื้นที่มั่นคง ไม่อ่อนตัวไม่ยุบตัว ต้องเป็นพรมอัดเรียบ ต้องเป็นพื้นที่แห้ง ไม่เปียกน้ำ หรือมีของเหลว
 • ช่องทางเดินแคบสุดอย่างน้อย 200 เซนติเมตร
 • หุ่นยนต์รับการสั่งงานจากเจ้าหน้าที่ โดยใช้บังคับด้วย Joy Stick หรือ Keyboard ไร้สาย ในระยะไม่เกิน 10 เมตร (ในพื้นที่เปิดโล่ง) หรือสั่งให้ทำท่าทางตามที่กำหนดได้

แขนของดินสอ

 • แขนปล่อยข้างลำตัว
 • แขนยื่นมาด้านหน้า ทำท่าถือถาด
 • แขนรองรับน้ำหนักได้ 1.5 กิโลกรัม
 • ถาดสามาถใส่ และ ถอด

หน้าจอ Touch Screen

ดินสอจะเดินไปข้างเตียงโดยสั่งงานผ่านหน้าจอทัชกรีน

ภาระกิจของหุ่นยนต์ดินสอ

แพทย์หรือพยาบาลสามารถ VDO Call เพื่อสื่อสารกับ ผู้ป่วย ผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android

ผู้ป่วยสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบวิดีโอคอล (VDO Call) เพื่อลดการใกล้ชิดกัน Social Distancing (ในกรณีต้องการ)

สามารถบันทึกข้อมูล (Content) ผ่าน Web Admin จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อข้อมูลไปแสดงผลที่หุ่นยนต์ได้  อาทิ ข้อมูลขั้นตอนการให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สำหรับโรคต่างๆ สถานที่ภายในอาคาร และข้อมูลประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Product-pic-to-order-03

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

086-778-3888

Product-pic-to-order-04

ติดต่อผ่านเพจ :

Dinsaw Thailand

ดินสอ Help desk

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "หุ่นยนต์ดินสอ"

กรุณาฝากข้อความไว้ แล้วทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด