หุ่นยนต์ "ดินสอ"

บริษัท CT Asia Robotic ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ชื่อ“ดินสอ”สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยดูแล และบริการต่างๆให้แก่มนุษย์

ดินสอเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สามารถฟังหรือตอบตามคำสั่งที่ได้รับออกมาเป็นท่าทางหรือคำพูดตอบกลับแก่ผู้ใช้งาน
ในอนาคตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะพัฒนาต่อไป และมนุษย์จะต้องพึ่งพาหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีมากขึ้นทางบริษัทจึงได้ผลิตหุ่นยนต์ดินสอขึ้นมา 
Facebook

ดินสอ Help desk

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "หุ่นยนต์ดินสอ"

กรุณาฝากข้อความไว้ แล้วทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด