บริการผู้ป่วยนอก

OPD

ลดเวลาการรอของผู้ป่วย

จากที่ผู้ป่วยต้องผ่านขั้นตอนต่างๆซึ่งล้วนมีคิวยาว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ และพยาบาลมีไม่เพียงพอรองรับภาระงาน หุ่นยนต์ดินสอสามารถให้บริการแบบ One Stop Service ได้อัตโนมัติ เพียงใช้บัตรประชาชนเพื่อเริ่มบริการ

ลดปริมาณงาน ของเจ้าหน้าที่

หุ่นยนต์ดินสอ สามารถดึง ข้อมูลผู้ป่วยจากระบบ HIS เพื่อตอบ และดำเนินการให้ผัูป่วย อีกทั้งดึงข้อมูล Vital Sign อัตโนมัติเพื่อบันทึกเข้าระบบ HIS

ลด Human Error

จำนวนผู้ป่วยมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างเร่งรีบ หุ่นยนต์ทำหน้าที่บันทึก และนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติ ลดการทำงาน Paper Work

บัตรใบเดียว รักษาได้ทุกที่

หุ่นยนต์ดินสอบริการผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มขั้นตอน OPD  จึงมีข้อมูลพร้อมแชร์กับหุ่นยนต์ดินสอที่อยู่ต่างโรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยสามารถใช้บัตรประชาชนเข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว และขั้นตอน Paper Work ที่เสียเวลา

มีระบบ Telemedicine ในตัว

แพทย์ และพยาบาลสะดวกรวดเร็ว ในซอฟต์แวร์ Patient 360 สามารถ Click เพื่อ Video Call ได้อย่างสะดวก 

ส่งตัวผู้ป่วยได้ง่าย

พยาบาลสามารถระบุข้อมูลผู้ป่วย บนซอฟต์แวร์ให้เป็นสถานะ ส่งตัวไป รพ. อื่น หรือ ส่งรอ Telemedicine เนื่องจากระบบดินสอเชื่อมต่อกัน จึงทำให้แพทย์และพยาบาล ที่โรงพยาบาลปลายทาง ดำเนินการต่อได้ทันที

ดินสอ Help desk

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "หุ่นยนต์ดินสอ"

กรุณาฝากข้อความไว้ แล้วทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด