Previous slide
Next slide

พันธกิจของเรา

CT Asia Robotics มุ่งมั่นการผลิต พัฒนาสินค้า บริการ และบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและสามารถแข่งขันในตลาดโลก

วิสัยทัศน์ของเรา

บริษัทมีวิสัยทัศน์ผลิตหุ่นยนต์ยนต์ที่ช่วยดูแล ให้บริการ แก่ลูกค้า แล้วสามารถสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าและบุคลากรให้มีคุณภาพอยู่เสมอ

ประวัติ "ดินสอ"

  • ในปี 2552 เราได้สร้างหุ่นยนต์บริการตัวแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อว่า “ดินสอ” ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่าอนาคตอันใกล้หุนยนต์จะมาช่วยให้มนุษย์อย่างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ เช่นบริการด้านการดูแลสุขภาพ
  • ในปี 2553 เราสร้างหุ่นยนต์ 10 ตัว สำหรับการบริการในร้านอาหาร “เอ็มเค”
  • ในปี 2557 เราสร้างหุ่นยนต์ 14 ตัว ให้กับร้านอาหารในเมือง ลินเชอปิง ประเทศสวีเดน ในการรับรายการอาหาร และ เสริฟอาหารถึงโต๊ะของลูกค้าอีกด้วย
  • หลังจากหลายปีที่ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลในประเทศไทย และในญี่ปุ่น ได้เปิดตัว “ดินสอ” หุ่นยนต์สำหรับบริการผู้สูงอายุในปี 2558
  • ปัจจุบันดินสอมีใช้อยู่ในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยการแพทย์ของรัฐ และ ในโรงพยาบาลเอกชนมากกว่า 50 แห่ง

ดินสอ Help desk

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "หุ่นยนต์ดินสอ"

กรุณาฝากข้อความไว้ แล้วทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด