มุ่งมั่นพัฒนา

หุ่นยนต์บริการชื่อ “ดินสอ”

ทีมวิศวกรของบริษัทร่วมมือกับอาจารย์นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันวิจัยของภาครัฐได้ร่วมทีมกันวิจัยและพัฒนาในหลายโครงการเพื่อร่วมสร้างหุ่นยนต์ดินสอให้มีความสามารถมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะให้ดินสอเข้ามาช่วยบริการมนุษย์ในหลากหลายด้าน

จากดินสอรุ่นที่ 1 เปิดตัวเมื่อ พ.ศ 2552 ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ เชิงพาณิชย์ตัวแรกของประเทศไทย และเป็นตัวแรกของภูมิภาคเอเชีย มาสู่ดินสอรุ่นที่ 4 ซึ่งเปิดตัวปี พ.ศ. 2562 การวิจัย และพัฒนาก็ยังคงดำเนินอยู่อย่างเข้มข้น หลายโครงการวิจัยและพัฒนาที่เดิมร่วมมือกัน ในประเทศไทย เริ่มมีการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันในการพัฒนาด้าน AI บนตัวดินสอมีอยู่จำนวนมาก ซึ่งทีมงานมั่นใจว่าดินสอจะเก่งพอ ที่จะช่วยมนุษย์อย่างพวกเราในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ได้

 

งานต้อนรับลูกค้า​

เชิญชวนลูกค้าเข้าร้าน

เมื่อเห็นคนเดินผ่าน ดินสอจะทักทายต้อนรับ หรือพยายามเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าชมสินค้า ดินสอสามารถพูดได้หลายภาษา

จดจำหน้าลูกค้า และทักทายอย่างเหมาะสม

  • ในการพบครั้งแรกดินสอสามารถขอให้ลูกค้า ลงทะเบียนโดยถ่ายรูปหน้าลูกค้าเก็บไว้เพื่อทักทายในครั้งถัดไปที่พบกัน
  • เพิ่มเติมได้ว่าให้จำว่าเป็นลูกค้า VIP หรือ เคยซื้ออะไร เพื่อทักทายอย่างเหมาะสม

แจ้งพนักงานว่ามีลูกค้าเข้าร้าน

เมื่อดินสอเห็นลูกค้าเข้าร้านสามารถแจ้ง พนักงานโดย

  • ส่งเสียงว่ามีลูกค้าเข้าร้าน
  • ส่ง Notification ไปยัง Mobile Application ของพนักงาน

เดินไปส่งลูกค้าได้ภายในระยะ 4-5 เมตร เพื่อให้ไปชมสินค้า

หรือพาไปจุดบริการต่างๆ ในระยะใกล้ๆ

มีลูกเล่นสนุกๆ ด้วยหน้า แสดงอารมณ์ได้หลากหลาย

มีลูกเล่นด้วยหน้า แสดงอารมณ์ได้อย่างน้อย 15 หน้า

ฟังที่ลูกค้าพูดทักทายได้เข้าใจ

อาทิ
• สวัสดี
• ทำอะไรได้บ้าง
• เรียกพนักงาน
• น่ารักจัง
• บ๊าย บาย

พนักงานสามารถ VDO Call

เพื่อพูดคุยจากทางไกลมายังลูกค้าได้ โดยทำบนระบบของดินสอ

งานให้ข้อมูลและงาน แนะนำสินค้า

เสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มของลูกค้าได้ ดินสอพอแยกแยะได้ว่าบุคคลที่พบเป็นช่วงอายุใด
เป็นหญิงหรือชาย ที่ความแม่นยำมากกว่า 80% ดินสอจึงสามารถนำเสนอ Content ที่แตกต่างกันให้เหมาะสมได้

ตอบคำถามลูกค้า

สามารถเตรียมข้อมูลคำถาม คำตอบไว้ในระบบเพื่อให้ดินสอสามารถนำมาตอบลูกค้าได้อย่างเหมาะสม (Voice Recognition + Chatbot)*

เดินนำเพื่อพาลูกค้าไปจุดวางสินค้า หรือจุดบริการต่างๆ

ดินสอสามารถ Scan ทำแผนผังบริเวณที่ต้องดูแล (พื้นที่ไม่เกินประมาณ 200 ตรม.) และจะจดจำ “จุดสถานี” ซึ่งจะเป็นจุดหยุดของดินสอ เพื่อพาลูกค้าไปชมสินค้าหรือไปจุดบริการต่างๆได้

เก็บข้อมูลทำรายงาน CRM และสำรวจความพึงพอใจ

ดินสอพอแยกแยะประเภทลูกค้าได้จึงสามารถนับจำนวนได้ว่ามีลูกค้าประเภทไหนเข้ามาใช้บริการบ้าง เพื่อสรุปทำเป็นรายงาน CRM และวางแผนต่อไป 

ดินสอ Help desk

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "หุ่นยนต์ดินสอ"

กรุณาฝากข้อความไว้ แล้วทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด