1. มีคนดูแล แต่ไม่สามารถเฝ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. ผู้สูงอายุไม่สามารถรับโทรศัพท์เองได้ถนัด หรือมักจะไม่ได้ยินเสียงหรือรับเองไม่ได้เลย

3. ผู้สูงอายุมีความเหงา ซึมเศร้า หรือเครียด

4. ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ อาทิ

  • ล้มง่าย
  • ความดันสูง
  • เคยวูบ
  • เวียนหัว
  • บ้านหมุน
  • สำลักง่าย

5. ผู้สูงอายุความจำเลอะเลือน อาจทำอะไรที่เป็นอันตราย

6. ผู้สูงอายุมักดื้อไม่ทำตามคำแนะนำ

7. ต้องการดูแลการทำงานของคนดูแล หรือคนงาน

ดินสอ Help desk

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "หุ่นยนต์ดินสอ"

กรุณาฝากข้อความไว้ แล้วทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด